Masopustní outerek

Volný čas

Pátý ročník obnovených masopustních tradic, který pořádá muzeum se spolkem Na Dvoře. Vyrobte doma nebo s námi masky a zapojte se do průvodu. Za doprovodu řízné muziky půjdeme za starostou vyzvednout klíče od města a poté nás na náměstí čeká satirické divadelní představení, temat ická hra pro malé i velké a spousta dalšího veselí! Nejlepší masky budou oceněny.

Výroba masopustních čepic: od 14 hodin v č. p. 222
Start průvodu: v 15.30 od historických domků

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny