Koncert tónů a barev

Hudba

Jiří Pazour - klavírní improvizace

Olga Volfová - improvizace malby

Při ojedinělém uměleckém projektu vznikne přímo před zraky diváků umělecké dílo - obraz, inspirovaný hudbou.

Účinkují

Jiří Pazour, Olga Volfová

Termíny