Hvězdárna Pardubice - SVĚTLO nebo TMA?

Volný čas

Hvězdárna barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice a Astronomická společnost Pardubice si Vás v pátek 25. února dovolují pozvat na přednášku

SVĚTLO nebo TMA?

 

Jedním znejvýznamnějších smyslových ústrojí člověka jsou oči. Lidské oči reagují na světelné podněty a umožňují tak vnímat naše okolí a „poznávat svět". Světlo je tedy jedním znejdůležitějších předpokladů lidského poznání, neboť bez světla bychom nic neviděli. Světlo jako součást slunečního záření bylo zřejmě nezbytnou podmínkou vzniku života na Zemi. Co si ale představit pod pojmem „světlo"? Je to hmota, vlnění, nebo jen lidská představa, kterou nikdo jiný „nevidí"? Vnímá člověk světlo stejným způsobem, jako ostatní živí tvorové? Má světlo zpřírodních zdrojů (slunce, oheň) stejné vlastnosti, jako světlo umělé, vytvořené člověkem? Světlo sehrálo zásadní roli též vpočátcích astronomie. Nebýt světla přicházejícího od vzdálených hvězd a dalších vesmírných objektů, astronomie jako věda by pravděpodobně nikdy nevznikla. Jakou roli však hraje světlo vdnešním poznání vesmíru? 

Účinkují

Ing. Marek Bálský - Astronomická společnost Pardubice

Termíny