Dvořákův koncert uvede německo-japonský violoncellista

Hudba

Hostem pátého koncertu Velkého symfonického cyklu Janáčkovy filharmonie Ostrava vsezóně 2010/2011 bude jedenatřicetiletý německo-japonský violoncellista Danjulo Ishizaka. První lekce hry na violoncello absolvoval Ishizaka již ve čtyřech letech. Od té doby zaznamenal mnoho úspěchů. Získal např. první ceny na Mezinárodní violoncellové soutěži Gaspara Cassadó ve Španělsku (1998), na Lutoslawského Mezinárodní violoncellové soutěži ve Varšavě (1999), ale i na renomované Mezinárodní soutěži ARD vMnichově (2001). Danjulo Ishizaka obdržel také „Prix Young Artist of the Year", kdy porota především ocenila jeho „virtuozitu, výjimečné hudební a umělecké charisma". Vystupuje po celém světě spředními orchestry a dirigenty. Vysoké ocenění získaly jeho nahrávky. Kronberg Akademie mu poskytla violoncello Wolfganga Schnabla, ale hraje také na Stradivariho nástroj, který mu zapůjčila Nippon Music Foundation.

Vjeho podání se Ostravané budou moci vyslechnout Dvořákův Violoncellový koncert.

Skladba za skladatelova řízení měla premiéru vLondýně 19. března 1896, kdy se sólového partu ujal anglický violoncellista Leo Stern. Vtémže obsazení zazněl poprvé vPraze na koncertě České filharmonie 11. dubna 1896 vRudolfinu. Je zajímavé, že Dvořák, který neměl kvioloncellu jako sólovému nástroji příliš vřelý vztah, byl totiž přesvědčen, že je to krásný nástroj jen vorchestru a vkomorní hudbě, protože jen jeho střední poloha je ušlechtilá, jak se sám jednou vyjádřil „nahoře to huhňá a dole brumlá", vytvořil právě pro violoncello koncert nehynoucí krásy, upřímně a srdečně obdivovaný a uctívaný umělci i publikem na celém světě," dočteme se vtextu Ivana Měrky vprogramu koncertu.

Kromě zmíněného díla zazní během první půle ještě Korsakovova předehra Ruské Velikonoce a Šostakovičova Šestá symfonie. Janáčkovu filharmonii bude na koncertech 27. a 28. ledna 2011 řídit její šéfdirigent Theodore Kuchar.

Účinkují

Danjulo Ishizaka (Japonsko/Německo) - violoncello

Janáčkova filharmonie Ostrava

Theodore Kuchar - šéfdirigent JFO

Kontakty

www.jfo.cz

Termíny