Beseda se socioložkou a spisovatelkou Jiřinou Šiklovou

Volný čas

Beseda se socioložkou a spisovatelkou Jiřinou Šiklovou

Srdečně Vás zveme na besedu se socioložkou a spisovatelkou Jiřinou Šiklovou, autorkou knih např. Deník staré paní nebo Dopisy vnučce.

Jiřina Šiklová se podílela na založení katedry sociologie FF UK. V normalizačních letech byla perzekvována a od května 1981 vězněna za pašování literatury (byla obviněna z podvracení republiky ve skupině ve spojení se zahraničím), tento proces byl zastaven až z podnětu Václava Havla v prosinci 1989. Spolupracovala s Dokumentačním střediskem československé nezávislé kultury v Scheinfeldu (SRN), kde na zámku Schwarzenberg shromažďoval Vilém Prečan veškerou exilovou a samizdatovou literaturu. Po revoluci v roce 1989 byla pozvána opět přednášet sociologii, ale po vzoru zahraničních univerzit iniciovala založení katedry sociální práce (nikoli aplikované sociologie) na FF UK v Praze, kterou do roku 2000 vedla.

V roce 1995 získala ocenění Žena Evropy za svůj přínos integraci Evropy. V roce 1999 jí byla prezidentem republiky udělena Medaile za zásluhy I. stupně. V únoru 2000 získala medaili Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR.

 

Ve středu 9. února 2011 v 19:30 h

V divadelním sále na zámku v Brandýse nad Labem

Vstupné 40 Kč

Účinkují

Jiřina Šiklová

Termíny