KOŠE Z VRBOVÉHO PROUTÍ, Z PEDIGU

Volný čas

Ve výtvarné dílně při tkalcovském muzeu, v prostorách zrekonsruovaného statku se zahradou probíhá kurz košíkářství: jednodenní - pedig, dvoudenní - proutí, desetidenní - rekvalifikační kurz Košíkář. Možnost ubytování, kuchyňka.

Účinkují

Odborní lektoři.

Termíny