EGYPTSKÁ MALBA

Volný čas

Úterý, 18. ledna 2011 - 15. února 2011 od 18 h

 EGYPTSKÁ MALBA -  Praktický kurz

• Kurs obsahuje pět dvouhodinových seminářů, které se budou konat vždy v úterý od 18 h

• Obsah kursu: kombinace teoretické výuky o egyptském umění a praktických ukázek

• technik malby starověkých Egypťanů. Každý účastník kursu si vytvoří vlastní dílo

• Přihlášky: každý všední den v místě konání, tel.: 585235234, 605745351, nebo e-mailem: olomouc@akropolis.cz, přihlášku je nutné podat do 17.1.2011 do 20 hodin 

Místo konání: Nová Akropolis, Lafayettova 51/1, Olomouc

Cena kursu: 800 Kč (studenti a důchodci 600 Kč), zahrnuje výuku a všechny materiálové náklady

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny