Arteterapeutický kurz bbbb

Volný čas

Kurz vedou špičkoví lektoři v daném oboru.Jedná se o jediný kurz s danými odborníky na Moravě.

Kurz bude organizován ve dvou 8 hodinovýchblocích:

A. Muzikoterapie - součást prožitkové terapie.

B. Imaginativní techniky, jejich výklad a práce snimi.

Odborný garant: PhDr. Ing.Bc. Marie Lhotová, Ph.D.

Vyučující: PhDr. Bc.Mariána Bažantová, Ph.D.

Mgr.Mg.A. Zdeněk Šimanovský

Anotace:Kurz účastníky seznamuje se základním využitím arteterapeutických a artefiletických postupů ve výchovně-vzdělávacím procesu.

Klade si za cíl objasnit účastníkům kurzu základní teoretická a především praktická východiska technik a metod, využívaných vexpresivních terapiích (arteterapii, muzikoterapii, aj) a artefiletice tak, aby byl schopen tyto poznatky následně uplatnit ve své praxi.

Frekventant kurzu získá základní dovednosti a znalosti zoboru muzikoterapie a z oblasti využití imaginativních technik při odborné práci sdětmi a mládeží. Účastník kurzu pracuje se sebe zkušeností a učí se vnímat psychické, případně psychosomatické prožitky, které jsou spojené s tvůrčím procesem.

Absolvent kurzu získá základní povědomí o vybraných oblastech prožitkové terapie a pedagogiky, kterými jsou vdaném kurzu : muzikoterapie a imaginativní techniky.

Cena: 2440 Kč

Termín: 16.4.-17.4.

Omezený počet účastníků!

(kurz jeakreditován MŠMT)

 

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny