Sára Saudková představí v Brně výstavu fotografií a kalendář s lidmi, kteří porazili rakovinu a přivedli na svět vlastní dítě

Výstava, Volný čas

Lidé, kteří překonali onkologické onemocnění, a podařilo se jim po náročné léčbě přivést na svět potomka, jsou hlavními aktéry výstavy fotografií a kalendáře snázvem Život na druhou. Autogramiáda kalendáře pro rok 2011, který nafotila Sára Saudková, se vprostorách brněnské Galerie Vaňkovka bude konat vsobotu 8. ledna od 15 hodin. Fotografie zde bude možné shlédnout až do 16. ledna.

Kalendář vznikl v rámci společného projektu pacientského sdružení Lymfom Help a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Vystavované fotografie svybranými účastníky projektu, do kterého se mohli zapojit všichni ti, kterým se po úspěšně absolvované onkologické léčbě podařilo přivést na svět potomka, akromě svého vlastního života dokázali vybojovat život nový, vznikly už na jaře roku 2010.

Účinkují

Sára Saudková

Termíny