Kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Volný čas

Vzít do ruky tužku a kreslit je pro každého z nás přirozeností. Všichni tuto schopnost máme v sobě, jen ji probudit. Pojďte se přesvědčit o svých velkých možnostech a schopnostech. Z dvoudenního kurzu si každý účastník odnese portrét známé osoby nakreslený tužkou na formát A4. Veškeré informace na www.hochmalova.cz

Termíny