Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem

Volný čas

Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy.
Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence,
filosofie a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je tedy nesmírně
široký. Jsou to otázky osudu, smyslu života, nauka o vznikání, celkově otázky filosofie
Bytí, a to i s dopady do hmotných oborů.
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení.

Termíny:
27.1. - 18:30-19:30 - Mírové nám. - Bílina - Městská knihovna
14.4. - 18:30-19:30 - Mírové nám. - Bílina - Městská knihovna
9.6. - 18:30-19:30 - Mírové nám. - Bílina - Městská knihovna

Termíny