36. ročník "Zimní výstup na Velkou Javořinu"

Turistika

Pořadatel výstupu KČT Hodonín, vedoucí Zdenek Bušek.

Start akce je na autobusové zastávce Nová Lhota Vápenky po příjezdu autobusu z Veselí nad Moravou.

Výstup z Vápenek po modré TZT, přes rozc. Vadovská k rozc. U zabitého žida. Zde doprava po lesní cestě na červenou TZT "Stezku hrdinov SNP". Po ní výstup na hřeben k pomníčku J. Vavrouška, přes vrchol Velká Javořina do Holubyho chaty. 

V Holubyho chatě občerstvení za vlastní fin. prostředky. Za 15 Kč účastníci obdrží pamětní list. 

Po odpočinku pokračování po červené TZT opět přes vrchol a dále po SH k pomníku gen. Dibrova. Odsud po zelené přes Šibenický a Kubíkův vrch k lovecké chatě Megovka. Od ní po lesní cestě do Filipovského údolí (v hotelu možnost dalšího občerstvení). Dále do obce Javorník a na žel. zastávku, kde je konec akce a možnost dopravy vlakem do Veselí nad Moravou.

Termíny