Jáchym Topol - autorské čtení a beseda

Hudba
Narodil se v roce 1962 v intelektuální rodině s literární tradicí. Po studiu na gymnáziu vystřídal řadu dělnických profesí, než se psaní začal věnovat profesionálně. Patřil k mladé vlně českého undergroundu a podílel se také na vydávání samizdatového časopisu Vokno. Známé jsou jeho texty pro hudební skupiny Psí Vojáci, Národní třída a také pro Moniku Načevu.
Termíny