Kurz zdravého dýchání v solné jeskyni

Volný čas, Pro děti

dechová rehabilitace v solné jeskyni, podle metody profesora Václava Žilky, spojená s hrou na zobcovou flétnu.
Vhodné pro všechny věkové kategorie.

Hra na zobcovou flétnu má také mimořádný terapeutický vliv na dětské dýchací obtíže. S dobrými výsledky
se setkáváme při pobytu v solné jeskyni u astmatických dětí.
Obsahem jednotlivých lekcí jsou především nácvik správného dýchání a dobře prováděná dechová cvičení,
posilující dýchací svaly, podle metody profesora Václava Žilky. To je důležité nejen pro děti s dechovými
obtížemi, ale i prevence pro děti zdravé

Účinkují

Mgr. Dana Novotná

Termíny