Pochod Giacoma Casanovy

Turistika

Významný turistický pochod v Ústeckém kraji s mezinárodní účastí, jehož trasy vedou do Krušných hor a Českého středohoří, který trvá od čtvrtka do neděle.

Podrobnosti a fotogalerie z minulých ročníků na http://casanova-duchcov.cz.tl

Další dokumenty k akci

  
Termíny