Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha

Pro děti
Výtvarně bohatá pohádka, kde ve třech na sebe navazujících příbězích známých postav z večerníčků mohou děti přímo zasáhnout do děje. Nabubřelý pán Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu. Jednou mu chce sestřelit šestnácteráka, pak mu straší na blatech jako duch a nakonec mu posbírá v revíru ty nejlepší houby. Skála horských skřítků se za Trautenberkem zavírá pro jeho chamtivost, a tak je na dětech, zda-li ho má Krakonoš vysvobodit... Nakonec si všichni zazpíváme písničku.  
Kontakty

www.trisia.cz

Termíny