kurz Průvodce pro region Praha

Volný čas

Kurz průvodce pro region Praha je odborným kurzem rozšiřujícím znalosti průvodce o možnost provádět na území hl. města Prahy(okružní jízdy Prahou a prohlídky Prahy). Po úspšném složení zkoušky získá absolvent osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce pro region Praha. Osvědčením průvodce pro region Praha prokazuje absolvent cestovním kancelářím i turistům svou vysokou kvalifikaci průvodce.

večerní kurz, pondělí a středy (teorie) 17:00-20:00

+ vycházky soboty a neděle  9:00-16:00

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny