Pohádkové Velikonoce na Krásném Dvoře

Volný čas, Pro děti


Jarmark na zámeckém nádvoří, hudební a divadelní vystoupení, prohlídky zámeckých interiérů, dětské prohlídky, výtvarné dílny.

Termíny