STROMEČKU, ROZSVIŤ SE

Výstava

do 2. ledna 2011

STROMEČKU, ROZSVIŤ SE

Výstava pojednává o vývoji vánoční zdobnosti a proměnách vánočního stromku

i vánočních ozdob. Představí způsoby zdobení vánočních stromků a větví vtradiční venkovské i městské kultuře až do současné doby. Kromě známých typů starších

i novějších vánočních ozdob představuje i alternativní a málo obvyklé způsoby zdobení vánočního stromu. Zaměřuje se na prezentaci výrobců vánočních ozdob

na Valašsku, kde má sklářská výroba bohatou tradici.

  • Součástí výstavy je interaktivní program vmalém výstavním sále -

vánoční strom přání na který mohou návštěvníci zavěšovat svá vánoční přání. Každé úterý a středu během výstavy se budou konat tvořivé dílny pro objednané skupiny (objednávky: telefon 577004 620 nebo

e-mailová adresa objednavky.skoly@seznam.cz).

 

 

malý výstavní sál

 

do 2. ledna 2011

 

STROMEČKU, ROZSVIŤ SE

 

Vánoční strom přání a výstava vánočních ozdob vyrobených žáky základních a základních uměleckých škol.

 

spojovací chodba

 

do 6. ledna 2011

 

ČAS PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ

Výstava přiblíží prostřednictvím textů, fotografií a obrazových příloh jednotlivá zvykoslovná témata související sobdobím adventním, spřípravou Vánoc jejich slavením.

HRAD MALENOVICE

4. prosince 2010

Vánoční jarmark

Vystavený betlém, vyhlídka zvěže, historický šerm, ukázky řemesel, drobný prodej.

Bližší informace na telefonech: +420 605 924 869, 577 103379

a www.muzeum-zlin.cz.

 

Termíny