VÁNOČNÍ DÍLNA

Volný čas, Pro děti

Otevřeno: 9-11 h a 13-18 h

 

Součástí Vánoční dílny bude výstavka všech vyrobených a nazdobených baněk v soutěži „Vánoční baňka“.

Vstupné 10,- Kč. Prostory jsou omezeny, max. 15 osob

18. 12. 2010 bude Vánoční dílna otevřena jakosoučást Vánočního jarmarku od 8 – 12 h pouze ke zdobení baněk.

Termíny