„HEJ MISTŘE“ SCÉNICKY A AUTENTICKY

Hudba

Cílem této, bezesporu ojedinělé, inscenace je přiblížit pradávný Vánoční příběh v hudebně tanečních obrazech, které vycházejí z tradic české a moravské lidové kultury. Prvky lidového humoru obsažené v Rybově libretu budou důstojně vyváženy principem scénického oratoria, tedy "duchovní" opery. Pro diváka bude zajímavým prvkem scénické prolnutí komorního orchestru, sboru, sólistů a tanečníků do jednoho organického celku.

Účinkují

Hradišťan - taneční soubor

The Czech Ensemble Barouque Orchestra & Choir

Režie: Ladislava Košíková

Dirigent: Roman Válek

Sbormistr: Tereza Válková

Soli: Kamila Zbořilová, Kamila Mazalová, Marek Olbrzymek, Josef Škarka

Termíny