Pozvánka na Keltské pohanské Vánoce na hradě Loket 2

Volný čas

http://www.hradloket.cz/
http://www.facebook.com/pages/hrad-Loket/235878558249?v=wall
   
11.12 10:00 - 18:00
12.12 10:00 - 18:00

Boiové a Fergunna
Těšte se na keltské ležení se svatyní se stánky a řemesly kováře, tkadleny, síťaře a ražbu mincí


Boiové a Fergunna
http://www.kelti.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=v-PAsLG7Tik&feature=related

Boiové a Fergunna je občanské sdružení dvou skupin lidí zabývající se rekonstrukcí života Keltů na našem území v období 3. - 2. století př. n. l.
Cíle sdružení, široce popsané v našich stanovách, by se daly shrnout do jedné věty - bavit a vzdělávat sebe i druhé. Chceme si hrát na dobu před více než dvěma tisíci lety a do naší hry zapojit každého, kdo bude mít chuť a odvahu zúčastnit se našich přednášek, experimentů a ochutnávek či navštívit kraje daleké. Rekonstruovat kulturu středního laténu není pochopitelně vzhledem k malému množství hodnověrných dobových záznamů a nálezů nic lehkého, proto prozatím nevolíme cestu living history. Přesto se snažíme zachovat dobovou věrnost nebo alespoň volíme nejmenší zlo. Centrem našeho zájmu jsou především řemesla, kuchyně a experimenty v oblasti válečnictví.
Za poslední tři roky nás rozsáhlá spolupráce s francouzskou skupinou Les Enfants de Finn a keltskými skupinami (kmeny) z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie a Slovenska zavedla na mnoho akcí v Evropě. V rámci sdružení Gabretawenia jsme pravidelnými hosty v archeoparku Gabreta. Také se pravidelně účastníme evropského setkání Pax Celtica. V České republice spolupracujeme s archeologickými a vzdělávacími institucemi na pořádání interaktivních výstav, přednášek či při natáčení hraných dokumentů; za vše například účast na akcích v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor u známého oppida Stradonice.

Účinkují

Berounští měštané

Termíny