Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční

Hudba

2.12.2010 od 19:00 hod. Městská hudební síň v Hradci Králové: Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře je česky psaná nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období. Církevní skladba Jakuba Jana Ryby vypráví příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.

Účinkují

Účinkují: Ema Hubáčková - operní pěvkyně, soprán; Hana Procházková - alt; Petr levíček - sólista Národního divadla Brno, tenor; Ladislav Mlejnek - sólista Státní opery Praha a Národního divadla Brno, bas; sólisté a členové Státní opery Praha, Martin Strejc - varhany; Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové,další.

Další dokumenty k akci

  
Termíny