Divadlo Kámen uvádí: ASI ANI ZAHRADA

Divadlo

Divadlo Kámen: Asi ani zahrada (s podtitulem „příběh a koncert o zahradních kráterech a létajících předmětech těžších než vzduch")

Studio Divadla Kámen, Nekvasilova 2, Praha-Karlín, metro a tramvaj Invalidovna

Hra Asi ani zahrada je v historii Divadla Kámen zatím nejzávažnějším krokem směrem k hudbě. Narozdíl od několika posledních a pravděpodobně i mnohých dalších her není v Zahradě použita živá scénická hudba, ale (také živá) samostatná (koncertní) hudba, která není s divadelní složkou technicky v podstatě nijak propojena. V propojení doufáme jen na emocionálních a podobných rovinách.

 

Hra je poskládána z osmi hereckých výstupů a devíti několikaminutových hudebních vstupů. Divadlo a hudba se jednoduše střídají. Základním přáním je, aby divadlo i hudba byly rovnocennými složkami, které se samozřejmě vzájemně silně ovlivňují (jinak by bylo lepší zahrát nejprve divadlo a potom koncert nebo opačně), které ovšem nejsou jedna druhé nijak podřízené. To je samozřejmě jiné pojetí, než u (byť také zásadní) scénické hudby, která je něčím jako dalším hercem nebo další dimenzí divadla a jejímž primárním cílem je divadlu sloužit.

 

U Zahrady tedy hudba nemá sloužit divadlu a divadlo nemá sloužit hudbě. Ani divadlo ani hudba nebude usilovat o dominaci.

 

Aby nedošlo k postupnému vytrácení živé interakce obou složek, bude se hudba měnit - pro některá představení bude kompletně jiná (tedy včetně jiných interpretů). Je to možné právě díky tomu, že je jen v minimální míře integrovaná s divadlem.

 

Účinkují

hrají: Inna Zhulina, Michaela Krupičková, Kristýna Suchá, Zdeněk Grečnár, Petr Bláha Nejedlý, Marian Skorvaga

scénář a režie: Petr Macháček

 

Termíny