MEZILIDSKÉ VZTAHY

Volný čas

přednáška

• Přátelství

• Spolupráce

• Role muže a ženy v dnešním světě

 

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny