Dramatická výchova pro MŠ,ZŠ A SŠ

Volný čas, Pro děti

Kurz bude organizován v sedmi blocích:

A. Dramatická výchova - Úvod do pojetí dramatické výchovy na II.st. ZŠ a na školách středních, seznámení sodbornou literaturou.

B. Pomocné hry a aktivity vdramatické výchově - Význam pomocné hry vDV, praktické vyzkoušení si her, vysvětlení didaktická hra x dramatická hra, hry zaměřené na sociálně-osobnostní a smyslový rozvoj a tvořivost.

C. Metody a techniky dramatické výchovy - Seznámení se se základními metodami a technikami dramatické výchovy (Improvizace, interpretace, pantomima, alterace, hra vroli, aj.)

D. Pohybová výchova - Pohybová průprava, rozvoj vnímání rytmu a prostoru.

E. Hlasová výchova - Technika práce shlasem.

F. Školní drama - Seznámení se stechnikou dramatického strukturování.

G. Hodina , lekce , projekt vdramatické výchově - Praktická příprava hodiny, lekce či projektu dramatické výchovy pro děti a mládež.

Cena :5500 Kč (50 hod.-110/hod.)

Termín : 12.3-13.3.,26.3-27.3.,9.-10.2011

(Kurz je vakreditačním řízení)

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny