Adventní setkání a setkání společenství Simeon

Volný čas

Setkání pro dříve narozené.

Program:

9:00 - 9:30 - adventní čas vnás - katecheze

9:30 - 9:45 - přestávka

9:45 - 10:15 - „Srdcem na Sinaj" - promítání videa skomentářem

10:15 - 10:35 - přestávka

10:35 - 10:45 - informace zDiecézního centra pro seniory

10:45 - společný zpěv

místo setkání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory

tel.: 495 063 661, 737 215 328; e-mail: dcs@diecezehk.cz

 

Termíny