scénické provedení České mše Vánoční J. J. Ryby

Hudba

Jedná se o netradičníztvárnění známé vánoční mše J.J. Ryby. Režijní provedení zmíněněné pastorální mše je svýmzpůsobem ojedinělým projektem svého druhu, který nabízí divákům možnost nového pohledu na toto obecně známé dílo. Děj inscenace se odehrává ve reálu jesliček s postavami Josefa a Marie s miminkem, dále se zde objevují známé postavy tovaryše a mistra, postavy Tří králů, pastýře, poutníka a poutnice atd. Režie se snaží netradičním způsobem zachytit texty této známé mše do dějové podoby.

Účinkují

Český komorní sbor, Český komorní orchestr, dirigent Pavel Vaněk, režie Tomáš Masák

Termíny