4. adventní koncert - Jan Ježek a Pavla Břínková

Hudba

4. adventní koncert - Jan Ježek a Pavla Břínková

Vánoční písně, koledy a známé operetní árie.

Účinkují

Jan Ježek a Pavla Břínková

Termíny