Adventní setkání a setkání společenství Simeon

Volný čas

Adventní setkání seniorů (včetně společenství Simeon)

11. 12. 2010 

Program:

9:00 - 9:30 - Adventní čas vnás

9:30 - 9:45 - přestávka

9:45 - 10:15 - „Srdcem na Sinaj" - promítání videa skomentářem

10:15 - 10:35 - přestávka

10:35 - 10:45 - informace zDiecézního centra pro seniory

10:45 - společný zpěv

Podrobnější informace:

Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory

Velké nám. 35

500 01 Hradec Králové

tel.: 495 063 661

mob.: 737 215 328

e-mail: dcs@diecezehk.cz

 

Termíny