České doteky hudby, mezinárodní hudební festival, 12. ročník

Hudba

Festival České doteky hudby 12.ročník

& HUDBA VÁNOČNÍ PRAHY

23.11.2010 - 19.30 h. RUDOLFINUM - DVOŘÁKOVA SÍŇ

POCTA SVATÉ CECÍLII 19

JIŘÍ STIVÍN & COLLEGIUM QUODLIBET a sólisté

Barocco Sempre Giovane - komorní orchestr

A.Vivaldi. G.Ph. Telemann, J.S.Bach, Ph. Telemann,J.Stivín a další

28.11.2010 - 19.00 h. Dům u Kamenného Zvonu

Adventní koncert Opera gala

Andrea KALIVODOVÁ - mezzosoprano

Kristina KASÍKOVÁ - klavír

G.Verdi, G.Bizet, P.I.Tchaikovsky, F.Chopin, G.Mahler

3.12.2010 - 18.00 h. Clam - Gallasův palác

Adventní koncert 4 sax + 4 vox

Vokálně-experimentální soubor /Ensemble AFFETTO

BOHEMIA SAXOPHONE QUARTET

J.Handel-Gallus, J.Campanus, Ch.Hecyrus, J.T.Turnovský, R.Mlynář,

M.Štědroň, A.Michna etc.

9.12.2010 - 20.00 h. OBECNÍ DŮM - Vinárna

PRAŽSKÝ HRADČANSKÝ ORCHESTR

Umělec. vedoucí

J.S.Bach, A.Vivaldi, W.A.Mozart, B.Smetana, A.Dvořák, M.A.Charpentier

10.12.2010 - 18 h. Clam - Gallasův palác

APOLLÓN QUARTET - smyčcové kvarteto

Wenzel GRUND - klarinet (Švýcarsko, Schwitzerland)

F. X. Richter, W.A. Mozart,A. Dvořák

12.12.2010 - 18.00 h. Klášter Svaté Anežky České

Adventní koncert Pocta Frederyku Chopinovi

Ivan KlánskÝ - klavír Epoque quartet - smyčcové kvarteto

F.Chopin: Koncert f moll / Concerto F Minor Op. 21

Nocturno c moll /C Minor, Sonáta b moll / b flat Minor

17.12.2010 - 20.00 h. OBECNÍ DŮM - Smetanova síň

HOUSE - Smetana Hall

Oheň vhudbě

BEETHOVEN ORCHESTRA PRAHA

Václav NÁVRAT - housle/ violin

G.F.Händel, J.Haydn, L.van Beethoven, W.A.Mozart

18.12.2010 - 20.00 h. OBECNÍ DŮM - Grégrův sál

TALLIN STRING TRIO ( Estonia ) - smyčcové trio

ANTIQUARIUS QUARTET PRAGA - smyčcové kvarteto

L.van Beethoven, W. A. Mozart, A. Dvořák, M. Kerem, F. M. Bartholdy

 19.12.2010 - 20.00 h.

OBECNÍ DŮM - Smetanova síň

JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE

Dirigent a sólista Jan TALICH - housle

L.van Beethoven, G.Rossini, P. de Sarasate, W.A.Mozart

 20.12.2010 - 19.00 h. Clam - Gallasův palác

Vánoční koncert Haas Chamber Orchestra Prague

Ivan ŽENATÝ - housle, Petra Vilánková - housle Jan Souček - hoboj

j. s. bACH

25.12.2010 - 18.00 Rudolfinum - Dvořákova síň

Koncert duchovní hudby

J.S.Bach : Vánoční oratorium , BWV 248

MUSICA FLOREA & sólisté

Kühnův smíšený sbor Dirigent: Marek ŠTRYNCL

 27.12.2010 - 20.00 h.

OBECNÍ DŮM - Smetanova síň

Vánoční koncert

BAROCCO SEMPRE GIOVANE - komorní orchestr

Michaela KAPUSTOVÁ - soprano, Bledar ZAJMI - violoncello

A.Vivaldi, J.S.Bach, A.Corelli, G.F.Händel

 2.1. 2011 - 20.00 h.

OBECNÍ DŮM - Vinárna, Od klasiky kjazzu

ČESKÉ SAXONOVÉ KVARTETO / CZECH SAX QUARTET

A.Dvořák, G.Rossini, G.Gershwin, A.C.Jobim, J.Ježek, I. Albeniz

3.1. 2011 - 20.00 h.

OBECNÍ DŮM - Smetanova síň

Ruské hudební klenoty II.

KaRlOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Václav Hudeček - housle

Dirigent / conductor : Petr Vronský

P.I.Tchaikovsky: Koncert D dur, Symfonie č..5 Patetická

M.P.Mussorgsky : Noc na Lysé Hoře

5.1.2011 - 20.00 h. Dům u Kamenného Zvonu

Houslový recital

Tereza PŘÍVRATSKÁ - housle

Markéta JANÁČKOVÁ - klavír

B.Martinů, L.Janáček, J.Suk, S.Bodorová, G.Klein, P.Kolman, E.Bloch

 6.1.2011 - 19.00 Clam - Gallasuv palác

Facetum Musicum - Hudební žert

Latinská karnevalová opera voriginálních kostýmech

Ensemble Damian a sólisté

Hudební nastudování: Marek Čermák

Režie: Tomáš Hanzlík

Termíny