Podvědomé hrátky se slovy

Kurzy, vzdělání, konference

Karel Čapek kdysi pravil: „Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.“

I když je to už hezkou řádku let, platí to dodnes. Stále ještě nevnímáme hlubší význam slov a jejich vliv na utváření našeho podvědomí, které nás pak řídí. Ať už tomu věříme či nikoliv.

Slova ovlivňují myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky i kvalitu našeho života.

Naše mysl zpracovává slova specifickým způsobem. Proces, který uvnitř naší mysli probíhá, vyvolává emoční odezvu v každé buňce našeho těla. Slova působí na naši mysl jako jed i jako lék. Záleží jen na nás, jakou cestu si zvolíme. A jak budeme se slovy vlastními i druhých nakládat.

Slova jsou nositelem informací. Každá informace v sobě nese i silný emoční náboj, který nás ovlivňuje na úrovni podvědomí. A sahá mnohem dál. Ovlivňuje nás až na úrovni naší DNA, působí na každou buňku našeho těla.

Účinkují

Lektor: Lenka Kubáčová

Další dokumenty k akci

  
Termíny