POZNEJ SÁM SEBE DLE FILOZOFIE INDIE

Volný čas

1. přednáška cyklu 'Žít bez ohraničení'

• Kde začít?

• Karma - zákon příčin a důsledků

• Dhammapadam - Cesta k pravdě

Termíny