poslední disHarmonické setkání v r. 2010

Hudba, Pro děti

Předvánoční posezení, koledování a vánoční tombola - viz webové stránky disHarmonie

Účinkují

disHarmonie a její přátelé

Další dokumenty k akci

     
Termíny