STAROSEVERSKÉ BÁSNICTVÍ DOBY VIKINSKÉ

Volný čas

Staroseverská poesie doby vikinské (ca 800-1060) a skandinávského středověku (ca 1060-1397) představuje unikátní relikt archaické evropské literatury, zejména v raných formách jen málo ovlivněné kulturou středověké Evropy. Od ristokratické poezie skaldů přes mytologické a hrdinské básně Starší Eddy až po runové nápisy,
blízké každodennímu životu starého Seveřana: vše svědčí o vysoké úctě, jíž se poezie v předkřesťanských dobách těšila a pozici, kterou si v neklidných dobách vikinské expanze dokázala ve společnosti vydobýt.
Nejstarší žánry staroseverské poesie a vyspělost tehdejší literární kultury představí Jiří Starý, působící na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

http://www.skandinavskydum.cz/

Termíny