Jihočeský úsměv, Festival dětských knih a časopisů

Volný čas, Pro děti, Turistika

Zajímavá, hojně navštěvovaná kulturně společenská akce sřadou velmi hodnotných doprovodných akcí (besedy se spisovateli a autory knih, besedy s redaktory dětských časopisů, literární znalostní soutěže pro děti, divadlo, hry). Náš maskot OZPáček bude jako vždy obsluhovat pohádkovou poštovnu, razítkovat pohádkové čtyřpohledy a poskytovat další zajímavé pohádkové služby.

Termíny