První nadechnutí

Film
Večer krátkých filmů představí tvorbu mladých filmařů z Francie a České Republiky. Závěrem večera setkání s režiséry.
Termíny