Všechnopartička

Volný čas
Zábavný pořad Karla Šípa s hostem Josefem Náhlovským. Pořad Karla Šípa, do kterého zve Josefa Náhlovského. S Josefem Náhlovským probere širokou škálu jeho chorob a neduhů, ale také zavzpomínají na společné cesty do zahraničí. Improvizovaný pořad vychází z principů pořadu Všechnopárty, jde o improvizaci Karla Šípa a jeho hostů na předem dané téma, i když v tomto případě vždy pouze s jedním hostem. Je dán pokaždé prostor i dotazům diváků. Vstupné v předprodeji (do 4. 11.) 190 Kč, na místě 240 Kč. Vstupenky prodává Mikulovská rozvojová (budova Městského kina), kontaktní osobou je Pavlína Janderková (519 444 588).
Termíny