Rodinné konstelace s Jiřím Y.Helusem

Volný čas

 

Zážitková skupinová technika, nazývaná rodinné konstelace, se zabývá rodinou jako systémem. Dovoluje nám porozumět a pracovat se vztahy, které nás jako součást takového systému ovlivňují a spoluvytvářejí tak naši současnou životní situaci.
Každý z nás je součástí rodiny. Rodina, ze které pocházíme, má zásadní vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví a života. Rodina - rodinný systém má svůj přirozený řád. Každému členu rodiny přísluší patřičné místo a úcta, podle jeho postavení v systému. Pokud tomu tak není, dojde k porušení rovnováhy - harmonie v rodině. Někdy s dalekosáhlými důsledky.

sobota 10.00-20.00
neděle 10.00-18.00

cena víkendového semináře 1200.-
pro pár (přátelský nebo partnerský) 2000,-
rodiče na rod. dovolené, studenti, důchodci 900,-Kč

  • Datum a čas: 20. 11. 2010 (10:00) - 21. 11. 2010 (18:00)
  • Místo: Prostor 42, Gorazdova 1, Palackého náměstí, Praha 2
  • Cena: 1200 Kč
  • Lektor: Jiří Y.Helus

 

Účinkují

Jiří Y.Helus

Termíny