Ladislav Novák: Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali

Výstava

K největším objevům L. Nováka patří technika alchymáže, v níž chemickou cestou přetvářel různé reprodukce. Pro jeho vývoj je důležitá také froasáž, v níž vycházel z linií vzniklých zmačkáním a opětovným narovnáním papíru. Těmito postupy výrazně přispěl k vývoji českého experimentálního umění. Na výstavě se návštěvníci setkají s kolekcí, která ještě nebyla publikována. 

DOPROVODNÝ PROGRAM:
V doprovodném programu k výstavě Ladislava Nováka poznají účastníci inovátorské techniky vycházející z principu koláže jako například alchymáž či froasáž. Těmito metodami destruoval autor dobový text a obraz. Prohlídka neskončí jen u teoretického výkladu umělcovy tvorby, ale sami návštěvníci budou svými výrobními postupy měnit původní význam současného textu, obrazu či hudební partitury.

Termíny