"Jak řešit strádání zvířat a špatnou péči o ně? Jsou zvířata chráněna legislativou?"

Volný čas

Také jste často bezradní, když chcete pomoci zvířatům ze špatných podmínek a přejete si, aby byl i trýznitel potrestán...?

Připravili jsme další praktický seminář sodborníky státní správy a nestátních organizací. Budete mít možnost zeptat se jich na postup při konkrétních případech a podělit se o zkušenosti.

14. října 2010, čtvrtek, od 9 - 18 hod.

místo: Konferenční sál ekocentra Domu ochránců přírody ČSOP (Český svaz ochránců přírody), Michelská 5, Praha 4, www.csop.cz

 

15. října 2010, pátek, 9 - 16.30 hod.

dopoledne: Konferenční sál ekocentra Domu ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, Praha 4

v poledne: přesun do Střediska ekologické výchovy HLMP Toulcův Dvůr, Praha 10 - Hostivař

 

Okruhy:

- přehled přímé a nepřímé legislativy ČR kochraně zvířat, legislativa EU, použití legislativy v praxi, orgány ochrany zvířat (dále jenOZv) a pravomoci; pravomoci Policie ČR vOZv

- praktické případy a řešení porušení předpisů, co je považováno za týrání zvířat?

- Program ochrany zvířat Státní veterinární správy (SVS) za rok 2009, činnost SVS vOZv

- správní řízení a činnost obcí v OZv

- činnost ministerstva zemědělství vOZv a činnost Ústřední komise pro ochranu zvířat (poradní orgán)

- chov hospodářských zvířat (HZv)

- myslivost

- útulky pro společenská zvířata: předpisy, povinnosti provozovatelů, adopce zvířat, délka pobytu zvířat

- přímá záchrana volně žijících zvířat na území hl.města Prahy a stanice pro zraněné volně žijící živočichy

- zkušenosti lektorů a účastníků se záchranou zvířat znevhodných podmínek či vpřípadě týrání

Zhlédnutí filmů: Pig Business, Zeptejme se zvířat, Chovatelské praktiky vchovech prasat

 

Přihlašování: zašlete email na s.pro.zvirata@ecn.cz, do Předmětu uveďte: Seminář

Přihláška kdispozici na www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz Aktuálně.

Cena 800 Kč, pro pracovníky neziskových organizací, studenty a důchodce 400 Kč

Během semináře je zajištěno vegetariánské občerstvení.


 

 

Účinkují

Lektoři:

JUDr. Jana Traplová (Spurná) - právnička, odd. OZv MZe

MVDr. Jiří Dousek - vedoucí odd. ochrany zvířat SVS ČR do roku 2009, dlouholetý místopředa ÚKOZ

MVDr. Martin Jánošík - MěVS Praha

JUDr. Miroslav Růžička - Nejvyšší státní zastupitelství

Ing. Romana Šonková - Compassion in World Farming

Ing. Lenka Skoupá - SRAZ o.s. - hospodářská zvířata vSEV HMP Toulcův Dvůr (SEV - Středisko ekologické výchovy)

pracovník záchrany volně žijících zvířat projektu Zvíře v nouzi, Český svaz ochránců přírody

Liga na ochranu zvířat ČR

zástupce sekce lesního hospodářství MZe - myslivost

zástupce odb. ŽP MěU Rakovník

záchranná služba pro malá zvířata vPraze a okolí PET MEDIC

Společnost pro zvířata - z. o. ČSOP

Vrámci diskusí první den semináře se mohou účastníci ptát také vedoucího oddělení ochrany zvířat MZe MVDr. Jiřího Krumla a zástupce Policejního prezidia ČR pplk. Mgr. Antonína Noska.

 

Termíny