Tarot jako manuál k životu

Volný čas

Tarotové karty nejsou jen cestou, jak nahlédnout do budoucnosti, ale hlavně jsou knihou moudrosti, ve které jsou dokonale popsány zákony a schémata, podle kterých funguje veškerý nám známý svět. Ukazují nám možnosti a cesty, které si můžeme zvolit a zároveň nás připravují na zkoušky, kterými budeme muset na těchto cestách projít.

Na semináři v Lískovicích se seznámíme s těmito cestami a principy, a co je nejdůležitější, naučíme se je aplikovat ve svém životě v souladu se svou přirozeností tak, abychom procházeli životem bez zbytečných trápení a neúspěchů . Naučíme se využívat svých schopností a znalostí nejen ke svému prospěchu, ale i ku prospěchu lidí kolem nás.

Více informaví na www.alarzach.cz

Účinkují

Jirka Ciahotný- Alarzach

Termíny