Taneční kroužek Deaf Dance

Volný čas

Jazykové centrum Ulita pořádá zájmový taneční kroužek pro širokou veřejnost. Vítáni jsou neslyšící i slyšící všech věkových kategorií. Na začátku kurzu si účinkující vyzkouší různé taneční styly. Během celého roku budou zájemci pracovat ve dvou skupinách tak, aby mohli vystoupit na plánovaném květnovém celovečerním představení. Kurz je zdarma. Přihlášky a více informací na www.jculita.cz/deafdance nebo emailu deafdance@jculita.cz

Termíny