ATLANTIDA – ZMIZELÁ CIVILIZACE

Volný čas

Přednáška • Skrytá tvář historie• Atlantida v dílech Platóna a H.P.Blavatské• Pozůstatky dávných civilizací

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny