VĚZENÍ ČASU

Volný čas

Přednáška • Proč nemáme čas?• Čas profánní a čas sakrální• Lze ovládat čas?

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny