Svět očima filmových amatérů z ČKK Praha

Film
Členové Českého klubu kinoamatérů Vás zvou na výlet do několika zemí světa. Po každém promítnutém filmu, krátká beseda k filmu, moderuje Ing. Emil Pražan.
Termíny