GRAFOLOGIE – VĚDA O OSOBNOSTI

Volný čas

Prostřednictvím písma k sebepoznání a poznávání druhých lidí. Přednáška Štěpánky Čechové z Grafologické poradny ISIS vPraze. Psychologie písma, výprava do historie grafologie a písmoznalectví, grafologické znaky a jejich význam, informace z analýzy písma (životní energie, citovost, rozumovost, vůle, temperament, sociabilita), grafologické rozbory osobnosti, partnerské, volba studia a povolání

Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny