KONCERT DO OKEN

Hudba

Koncert vážné hudby z děl W.A.Mozarta a G.Verdiho

Pro diváky bude v Opavě přistaven autobus zdarma u vrátnice divadla (u kostela) v 16,30 h.

Předprodej vstupenek: Sluna tel.: 553 712 319.

Účinkují

Hraje orchestr Slezského divadla Opava, diriguje Damiano Binetti

Termíny