zahájení nového školního roku

Volný čas, Pro děti

Zahajujeme nový školní rok a zveme všechny, aby se přišli podívat, jak naše lekce vypadají. Děti se angličtinu učí přirozenou cestou, kvalifikovaný rodilý mluvčí je seznamuje s mluvenou řečí, děti jsou celou dobu stoprocentně zapojeny. Výuka je založena na hrách, přirozeném učení a častém střídání činností.

Termíny