Jak se rodí umělecký odlitek

Výstava, Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Viděli jste někdy roztavený kov? Je to živel, který dýchá, bublá, třpytí se a hraje různými barvami jako ohňostroj, jako rozžhavená sopka. Pohybem ruky mistra tato ohnivá, žhnoucí řeka se vlévá do forem, přeměňuje se do krásných soch, zvonů a předmětů podivuhodných podob a struktur.

V ozdobách každého kostela, paláce, ve sbírkách muzeí, najdete díla mistrů slévárenského řemesla, kteří dali kovu věčný život a zanechali v něm tajemství vesmíru a skrytý žár slunce.

K našemu území se váže dlouhá tradice odlévání jak umělecké tak technické povahy. Toto řemeslo bylo vždy ceněno a podporováno odbornou a uměleckou veřejností. Díky tomu u nás tento obor byl vyučován dokonce na několika středních a vysokých školách. V současné době v Česku existuje jediná střední škola, která připravuje mistry tohoto řemesla, škola, která se snaží zachránit tradici a umění českého slévárenství.

Již je to 23 let, kdy se na uměleckoprůmyslové škole v Turnově začalo s výukou odlévání kovů. Tento studijní maturitní program obohatil nabídku oborů zaměřených na uměleckořemeslné zpracování kovů a díky svým širokým výtvarným možnostem má název Design litých objektů.

Všechny, kteří by měli zájem o studium, nebo by se jen chtěli dozvědět více o tomto krásném oboru, srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 17. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00.

Termíny